Voor de Wind

Schone lucht en een toekomst voor de kinderen

Waarom moeten we iets doen?

Volgens de uitspraak van de rechter in de Urgenda Klimaatzaak bestaat er een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven waaruit een verplichting volgt om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden.


Urgenda Klimaatzaak uitspraak

Volgens de Verenigde Naties staat dankzij vervuiling, klimaatchaos, verlies van leefgebied en uitbuiting van de natuur een miljoen planten- en diersoorten op de rand van uitsterven. Dit is op zichzelf afschuwelijk. Het vormt ook een directe bedreiging voor de gezondheid en het levensonderhoud van miljarden mensen over de hele wereld – vooral de meest kwetsbaren.


In de Klimaatwet is vastgelegd dat we in 2030 49% minder broeikasgassen moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990. ​​​Het is absoluut onrealistisch om aan te nemen dat het doel met de huidige manier van doen kan worden gehaald. Daarom is het nu tijd voor actie. We moeten onze plicht doen door nu te handelen.


10 feiten over windenergie

Petitie Voor de Wind Video

Waarom windmolens?

Gezondheid

Slecht slapen door geluidsoverlast is niet goed voor de gezondheid. Ga eens naar een windmolen en ervaar het geluid op de afstand van jouw huis. Je kan dit ook doen als het donker is en de omgeving minder geluid maakt en je kan ook een decibelmeter meenemen.


Windmolens hebben ook veel gezondheidsvoordelen. Doordat ze vervuilende energiecentrales vervangen wordt de lucht schoner. De lucht wordt schoner voor mensen in de regio maar ook in de rest van het land. Luchtvervuiling zorgt voor luchtwegklachten, longziekten, hart- en vaatziekten, kanker en vroegtijdige sterfte. In Nederland is de lucht bijna overal ongezond. Alleen op Vlieland en Schiermonnikoog kan je nog gezonde lucht inademen. Het is dus belangrijk dat daar verandering in komt.


Klimaat

Energiecentrales stoten CO2 en andere broeikasgassen uit. Deze gassen zorgen voor opwarming van de aarde. Sinds de industriële revolutie stoot de mens meer en meer CO2 uit, zoveel dat er niet genoeg planten op het land en in de zee groeien om de CO2 op te nemen. Het gevolg is dat de temperatuur op de aarde stijgt. En dit zorgt voor extreme hitte, extreme droogte, extreme regenbuien en stormen, mislukte oogsten en hongersnoden. Plekken op de aarde zullen onbewoonbaar worden en miljarden mensen zullen gaan vluchten naar koudere gebieden.


De  armste landen van de wereld stoten het minste CO2 uit maar zij hebben wel als eerste last van klimaatverandering. Nederland is een grote speler in de wereldeconomie. De invloed van Nederland op het klimaat is daardoor veel groter dan het oppervlakte van ons kleine land. In Europa doet Nederland het minst voor het klimaat, vergeleken met alle andere landen in Europa.


Natuur

De natuur leidt veel onder luchtvervuiling door energiecentrales. Zonnepanelen en windmolens dragen niet bij aan die luchtvervuiling. De gevolgen van luchtvervuiling voor de natuur is dat dieren- en plantensoorten erdoor verdwijnen. In een vieze natuur zijn er steeds minder dier- en plantensoorten die het volhouden. We noemen dat de biodiversiteitscrisis.


Een vermindering van de biodiversiteit heeft ook veel invloed op de mens. Het zorgt voor plagen zoals de processierups, virussen zoals corona, het uitsterven van insecten en vogels en vervolgens ook de dieren die insecten en vogels eten. Insecten zijn ook belangrijk  voor de bestuiving. Zonder insecten worden groenten, fruit, bier, chocolade en koffie steeds zeldzamer en onbetaalbaarder. 


Wij gaan Voor de Wind!

Wij gaan Voor de Wind Video

Samen geven windmolens en zonnepanelen ons het hele jaar genoeg stroom


Windmolens stoten geen CO2 uit


Kies vóór de wind, kies voor de toekomst!

Wind, reuze goed idee!

In Horst aan de Maas willen we in 2030 30% van de energie die we gebruiken in onze eigen gemeente op een duurzame manier opwekken. Dit kan voor een deel in energielandschappen met zonne-energie of windenergie. De A73-Maaslijn is aangewezen voor windenergie.


Kies Voor de Wind, Kies voor de Toekomst Video

Samen met inwoners, bedrijven en mensen of organisaties met een belang in het gebied werkt de gemeente uit welke plekken het meest geschikt zijn en hoe ze de lusten en lasten eerlijk kunnen verdelen. De gemeenteraad spreekt 11 juli 2023 over deze ontwikkeling. Via de knop hieronder beland je op de informatiepagina van de gemeente Horst aan de Maas waar elke vraag per onderwerp beantwoord is en ook de links naar de documentatie of de gemeenteraadsvergaderingen te vinden zijn.