Wat kan ik doen?

Wil je weten wat jij kunt doen?
Ga naar www.watkanikdoen.nl

www.klimaatmars.nl


klimaatmars op de zuidas
vrijdag 31 mei om 14:00
mensen boven winst!


De crisis is nu. De klimaat- en natuurcrisis bedreigt alles wat ons lief is. Droogte, hittegolven en overstromingen zorgen nú voor slachtoffers, chaos en verwoesting.


Mars voor klimaat & rechtvaardigheid 2023

Mensen moeten vluchten, en onze toekomst staat op het spel. Maar, wat doen grote bedrijven? Ze blijven doorgaan met het financieren en faciliteren van nieuwe verwoestende projecten waarmee ze mensen en milieu uitbuiten. Een leefbare wereld glipt door onze vingers heen. En degenen die daar het minst verantwoordelijk voor zijn, lijden er het meest onder.


Daarom dopen we op vrijdag 31 mei om 14:00 uur de Amsterdamse Zuidas om tot het centrum van verandering. De Zuidas is hét symbool voor de macht van grote vervuilende bedrijven; hier worden de miljardenwinsten gemaakt die ten koste gaan van mens, natuur en het klimaat. Hier staat de aandeelhouder boven het welzijn van mensen en de aarde. Hier bepalen machtige bedrijven vanuit hun glanzende wolkenkrabbers hoe de toekomst eruitgaat zien. Daar gaan wij die vrijdag verandering in brengen. Sluit je aan!


Vragen over een rechtvaardig klimaatbeleid

De klimaatmars wordt sinds 2021 door de acht organisaties van de Klimaatcrisis Coalitie (KCC) georganiseerd. Je bent nu op de website van de Klimaatcoalitie en ondanks dat drie van de acht organisaties ook deelnemen aan onze coalitie en wij de klimaatmars promoten en eraan deelnemen, maken wij geen deel uit van de KCC.


Via de contactkanalen krijgen we soms vragen over de 'mars voor klimaat en rechtvaardigheid' in combinatie met bijvoorbeeld de genocide die in Gaza plaats vindt en onlangs heeft een aantal organisaties een brandbrief gericht aan de KCC (niet aan ons) met een aantal klachten en eisen die hiermee verband houdt.


Wij kunnen niet namens de deelnemers van de KCC spreken maar hier vind je de definitie die wij hanteren met betrekking tot een rechtvaardig klimaatbeleid:


MARS VOOR KLIMAAT

EN RECHTVAARDIGHEIDMars voor klimaat & rechtvaardigheid
zondag 12 november
13:00 Amsterdam


De problemen in Nederland en de rest van de wereld stapelen zich op. Hitterecords worden keer op keer verbroken en extreem weer is aan de orde van de dag. Kom in actie, de crisis is NU!


Mars voor klimaat & rechtvaardigheid 2023

Veel bedrijven draaien recordwinsten terwijl de inkomens achterblijven. We kunnen geen betaalbare woonruimte krijgen, voedsel wordt duurder en steeds meer mensen komen in armoede terecht. Al deze problemen hangen bovendien samen: van de klimaatcrisis, racisme, biodiversiteitscrisis en armoede tot de wooncrisis. Als de politiek nu geen actie onderneemt, wordt dit alleen maar erger.


Terwijl de crisis nu is, faalt de politiek om met goede oplossingen te komen. De broodnodige omslag naar een duurzame en rechtvaardige samenleving blijft uit. Daarom gaan wij op zondag 12 november in Amsterdam de straat op en organiseren we een grote mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Vlak voor de cruciale Tweede Kamerverkiezingen. Als we met zijn allen de straat opgaan, kan de politiek niet meer om ons heen. Dus: help mee om dit de krachtigste mars ooit te maken! De Mars voor klimaat & rechtvaardigheid wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie met ondersteuning van meer dan 150 Nederlandse natuur, milieu en klimaatorganisaties.


A12 MARS

De overheid beloofde dat de fossiele subsidies in 2020 zouden zijn afgebouwd.
Het is nu 2023. Er is niets van terechtgekomen. Daarom gaan wij door en komen we opnieuw in actie: Op 9 september is Extinction Rebellion een marathon blokkade van de A12 in Den Haag begonnen.


Vanaf 3 september zijn wij te voet naar de A12 blokkade vanuit Arnhem en Almere gelopen.

En onderweg hebben we natuurlijk op allerlei manieren onze stem laten horen. Wij liepen naar Den Haag en maken hiermee het statement dat je je zonder fossiele brandstof door het hele land kunt verplaatsen.


Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee konden lopen, ging de route via treinstations. Zo kon ieder kiezen wat hem, haar of hen past: een afstand, een dag, een ochtend of een middag. Deze mars is ook een laagdrempelige manier om kennis te maken en in beweging te komen met Extinction Rebellion. Het enige wat nodig is, is een goed humeur.


Voor meer informatie, kijk op www.a12mars.nl


Van 21 tot 27 mei liepen we #Fossielvrij langs de #A12 van Arnhem naar Den Haag. En onderweg lieten we natuurlijk op allerlei manieren onze stem horen: #StopFossieleSubsidies!

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee konden lopen, ging de route via treinstations. Zo kon je een dagdeel of een afstand kiezen die voor jou paste. Wandel volgende keer met ons mee, want hoe meer zielen, hoe meer vreugde én impact! Op zaterdag 27 mei liepen we de laatste vier kilometers om ons gezamelijk aan te sluiten bij de A12-blokkade of de support demo in Den Haag.

Voor meer informatie, kijk op www.a12mars.nl


Wetenschaps- en Muziekklimaatmars Amsterdam

Wetenschaps- en Muziekklimaatmars Amsterdam

Ben je een wetenschapper of academicus in Nederland en maak je je zorgen over de klimaatcrisis? Doe dan volgende keer mee met de Wetenschaps- en Muziekklimaatmars door Amsterdam. Op zondag 7 mei begonnen we om 13:30 op de Dam en liepen via een iconische route door de stad met toespraken en live orkestmuziek.


De mars maakte deel uit van de internationale actieweek, van 7 tot 13 mei, gecoördineerd door Scientist Rebellion. Deze acties vonden plaats in minstens 20 landen, over de hele wereld.

Het doel is alarm te slaan over de klimaat- en ecologische crisis en regeringen, bedrijven en onderwijsinstellingen ertoe aan te zetten veranderingen door te voeren die een leefbare en duurzame toekomst mogelijk maken.


Wetenschappers en academici marcheren in symbolische laboratoriumjassen. Dit is een gezinsvriendelijk evenement.


Klimaatmars 2022

19 juni Rotterdam

Klimaatmars Rotterdam 2022

Geen woorden maar daden

De klimaatcrisis is nu. Hitterecords sneuvelen keer op keer, met als gevolg diepgaande veranderingen voor al het leven op aarde. Toch kiest Kabinet Rutte IV wéér de kant van degenen die voor de klimaatcrisis verantwoordelijk zijn.


Dit moet nu stoppen: zonder de oorzaken van de klimaatcrisis aan te pakken, blijven we namelijk niet onder 1,5 graad opwarming.


Op zondag 19 juni 2022 gingen we daarom massaal de straat op voor een Klimaatmars in Rotterdam. Gezamenlijk kunnen we de klimaatcrisis bestrijden en tegelijkertijd iedereen in Nederland en daarbuiten een waardig bestaan geven. De oplossingen ligger er, nu de actie nog.


Klimaatmars 2021

6 november Amsterdam

De klimaatcrisis is nu.

Steeds meer mensen worden getroffen door bosbranden, overstromingen en hongersnood en het Kabinet doet al jaren te weinig. Daarom gingen we zaterdag 6 november massaal de straat op tijdens de Klimaatmars 2021 in Amsterdam.


Meer dan 40.000 deelnemers deden mee aan de Klimaatmars 2021 in Amsterdam en eisten van het kabinet dat ze in actie komt met ambitieuze en eerlijke klimaatplannen voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst. Samen kunnen we de schade beperken en bouwen aan een beter bestaan.  Omdat iedere seconde telt, gaan we ook na de Klimaatmars door met actievoeren voor een leefbaar klimaat. En jouw deelname is natuurlijk onwijs belangrijk! Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van grote acties en bekijk bij welke lokale groepen je je kunt aansluiten: www.klimaatmars2021.nl

Klimaatmars 2019

PEOPLE'S CLIMATE MARCH 2019

Op 10 maart gingen wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders! Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers en boeren. De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet. 


Wij gaan de straat op voor een eerlijk klimaatbeleid. Wij zijn klaar met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken.


• Wij zijn voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten.
• Wij zijn voor ‘de vervuiler betaalt’.
• Wij zijn voor een toekomst waarin iedereen duurzaam en warm woont.
• Wij zijn voor een toekomst met goede groene banen.

Klimaatmars 2017

PEOPLE'S CLIMATE MARCH 2017

Op 29 april kwamen duizenden mensen naar Amsterdam om het aankomende kabinet op te roepen om voor ambitieus klimaatbeleid te kiezen. Jong en oud, koopman en dominee, stad en platteland - iedereen deed mee. Voor een nieuwe regering met hart voor 't klimaat! 


Bij de verkiezingen zijn de echt groene partijen in het aantal zetels bijna verdubbeld. Dat is een duidelijk signaal. Maar ook de partijen die zich niet profileren op het gebied van milieu en klimaat, moeten zich houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Samen houden we de onderhandelaars scherp. Klimaat is niet links of rechts, het gaat iedereen aan en we hebben nu actie nodig.

Klimaatmars 2014

PEOPLE'S CLIMATE MARCH 2014

Plein voor Plein heeft zich op zondag 21 september 2014 aangesloten bij de wereldwijde People’s Climate March.

De grootste klimaatmars ooit georganiseerd, in steden zoals New York, Berlijn, Seoul, Parijs, Melbourne, Londen en Amsterdam, bracht meer dan een miljoen mensen op de been.


Dit event was een signaal voor de internationale klimaattop in New York waar alle regerings-leiders aanwezig waren en het was ook bedoeld als breder signaal van alle mensen die een duurzamere wereld willen. Het is cruciaal dat er nu stevige maatregelen genomen worden om de aarde leefbaar te houden. 


"De muur tussen de 'gewone mens' en de 'activist' moet afgebroken worden. We zullen allemaal onderdeel moeten worden van de beweging die leidt tot een volhoudbare en rechtvaardige samenleving en circulaire economie voor iedereen. Ook de muur tussen 'de wetenschapper' en 'de activist' mag worden geslecht. De beste wetenschappers op het gebied van klimaatverandering zijn vaak het meest ongerust. Maar velen durven dat niet hardop uit te spreken. Het wordt tijd voor veel meer scientivists. Er staat te veel op het spel!" aldus Urgenda directeur Marjan Minnesma in haar duurzame troonrede 2014.