Klimaatrechtvaardigheid

Klimaatrechtvaardigheid voor iedereen

De Klimaatcoalitie is een coalitie van bijna 100 lokale en nationale organisaties. Wij maken ons sterk voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Iedereen is welkom die zich aan onze principes en waarden willen houden. Iedereen die deze principes en waarden volgt, kan actie ondernemen uit naam van de Klimaatcoalitie. In die principes en waarden hebben we meerdere keren opgenomen dat wij ons inzetten voor een rechtvaardig klimaatbeleid.


Wat bedoelen wij met een "rechtvaardig klimaatbeleid'? Overal ter wereld hebben steeds meer mensen te maken met de verwoestende gevolgen van klimaatverandering, zoals aanhoudende droogte en overstromingen door zware regenval. Het treft mensen en gemeenschappen het zwaarst die het minst bijdragen aan klimaatverandering.


Het is daarom belangrijk dat gekeken wordt naar onrechtvaardige systemen, zoals bijvoorbeeld de gevolgen van kolonialisme, wat bijvoorbeeld veel arme landen in zekere mate afhankelijk heeft gemaakt van rijke landen. Het zijn de rijke landen die het meest bijdragen aan de uitstoot van schadelijke stoffen, maar de prijs voor de schade aan het klimaat wordt voor een groot deel betaald door mensen die er het minste aan bijdragen.


Ongelijkheid wordt dus door klimaatverandering in stand gehouden. Klimaatrechtvaardigheid gaat over de rechtvaardige verdeling van de lasten die klimaatverandering met zich meebrengt. Het is een term die dwarsverbanden legt met andere vormen van onrecht zoals kolonialisme, racisme en seksisme.


Er is lange tijd niet of onvoldoende geluisterd naar de perspectieven, kennis en eisen van de groepen en gemeenschappen die nu het hardst geraakt worden door de klimaatcrisis. Gender, etniciteit, klasse, handicap en intergenerationele rechtvaardigheid zijn essentieel om werkelijk klimaatrechtvaardigheid te bereiken. Het is tijd om naar deze perspectieven te luisteren. Klimaatrechtvaardigheid gaat bijvoorbeeld ook over een rechtvaardige energietransitie, ook wel “the just transition” genoemd.


We eisen een rechtvaardige transitie die de behoeften en stemmen van degenen die het meest getroffen worden door de klimaatcrisis centraal stelt en degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor ecologische verwoesting ter verantwoording roept.CO2-ongelijkheid: de feiten


  • 24 miljoen mensen lijden honger in de Hoorn van Afrika door extreme droogte door klimaatverandering.
  • Toch is de Hoorn van Afrika verantwoordelijk voor slechts 0,1% van de wereldwijde CO2-uitstoot. 
  • De rijke G20-landen nemen meer dan 75% van de totale CO2-uitstoot voor hun rekening. 
  • De rijkste 1% van de mensheid is verantwoordelijk voor twee keer zoveel uitstoot als de armste 50%. 
  • Miljardairs stoten jaarlijks gemiddeld een miljoen keer meer CO2 uit dan 90% van de wereldbevolking. Statements over Gaza

Meerdere aan de Klimaatcoalitie deelnemende organisaties hebben een statement gepubliceerd over de onrechtvaardigheden, misdaden tegen de menselijkheid en mogelijk zelfs genocide die op dit moment in Gaza aan de gang is.